Què és?

que-es.gif

La Bústia Ètica i de Bon Govern és un canal segur de participació electrònica que es posa a disposició de la ciutadania i dels servidors i servidores públics amb l’objectiu d’oferir un espai on es pugui informar o denunciar qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern o a l’ordenament jurídic, com una manera de reforçar la gestió pública.

La idea essencial d’aquest espai és la garantia de la confidencialitat de la persona comunicant o denunciant així com de les informacions aportades, amb la finalitat que aquestes persones no renunciïn a informar sobre les seves preocupacions o sospites per temor a represàlies. En cas d’obrir una investigació o coordinació, és possible que l’instructor encarregat del cas es posi en contacte amb l’usuari per obtenir més informació, sense que aquesta col·laboració continuada sigui obligatòria. D’aquesta manera, s’ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l’instructor de la investigació i conèixer l’estat de la tramitació. Amb l’esmentada configuració es pretén afavorir que qualsevol persona, inclosos els servidors públics, puguin facilitar informació sense patir represàlies.

Per tant, es tracta d’un canal de prevenció, detecció i resolució d’infraccions o males pràctiques que garanteix que els informadors potencials puguin aportar fàcilment i amb total confidencialitat la informació de la qual disposin, amb la finalitat que l’Ajuntament de Lleida pugui investigar i resoldre el problema, sempre que això sigui possible.

Bústia Ètica i Bon Govern

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.